Accessibility

Perfetti Van Melle is committed to providing a website that is accessible to the widest possible audience. We actively work to ensure that this website is accessible and usable by people of all abilities.

How to get the most accessible experience from this website

Our website can be viewed on a range of different screen sizes and the size of text can be changed to suit different people. We have also included a search facility and sitemap to help people find information more easily.

Changing settings

Using your web browser, you can change the size of text on this website. You can also make other helpful changes in your browser, as well as within your computer generally.

To find out what else you can do, we recommend that you read Better Web Browsing: Tips for Customising Your Computer from The World Wide Web Consortium (W3C) or visit My Web My Way from the BBC.

Contacting us

We are always looking for ways to help people get the best experience from this website. If there is information you think should be included on this page, or if you experience any problem accessing the site then please Contact us.

Please note: for advice on what information to include when you contact us, we recommend you read Contacting Organisations about Inaccessible Websites from the W3C.

Accessibility guidelines

Our aim is to ensure that all pages of this website conform to level AA of the Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). These guidelines are the internationally recognised benchmark for building accessible websites.

The Web Content Accessibility Guidelines explain how to make websites more accessible for people with disabilities. Conformity to these guidelines also makes websites more user friendly for all people.

Web standards and technologies

This website has been built to conform to W3C standards for HTML and CSS. These technologies are relied upon throughout the site. The site displays correctly in all popular web browsers, and will continue to work in older browsers.

In addition this website uses JavaScript, Flash and PDFs. These technologies are not relied upon and the website works well without them.

Conformance date

This accessibility statement was issued on 19 September 2013.

X

ZPRÁVA OD SAMMERA SUNEJA,
CEO & VÝKONNÉHO ŘEDITELE SKUPINY PVM

V Perfetti Van Melle je pečování o naše lidi základní hodnotou. Je to závazek, který bereme vážně. Během těchto náročných a bezprecedentních časů, pečování o naše zaměstnance, spotřebitele, zákazníky a partnery se stává více důležitým než kdy dříve. Musíme zůstat v kontaktu, i když třeba virtuálně, abychom si navzájem sdělili, jak se nám daří a co všechno děláme pro to, abychom přečkali toto období spjaté s neustále se vyvíjející nákazou korona viru.

Naše globální týmy pracují nepřetržitě, aby zajistily plynulost a doručení produktů všem našim zákazníkům a spotřebitelům, přičemž se vždy plně soustředíme na bezpečnost našich zaměstnanců.
S vývojem této pandemie stále vyhodnocujeme situaci a adaptujeme naše procesy a postupy; zavádíme ještě více striktní směrnice tak, abychom zajistili nepřerušenou bezpečnost našich zaměstnanců a produktů.

S každodenním přílivem nových informací budeme pokračovat s přehodnocováním situace a přizpůsobovat naše protokoly dle nutnosti. Vězte prosím, že jsme plně oddáni následujícímu:

  • Zjišťování nových informací o tom, jak se virus šíří a co všichni můžeme udělat pro to, abychom zpomalili jeho šíření.
  • Spolupráci s lokálními vládami, abychom porozuměli tomu, co se děje na všech našich více než 150 trzích, a abychom porozuměli doporučeným opatřením, které od nás každý z těchto trhů vyžaduje.
  • Využívání rad odborných partnerů jako např. Control Risk (plánování pandemie) a SOS International (lékařské rady).
  • Úzké spolupráci s našimi maloobchodními partnery, dodavateli a prodejci, abychom dělali všechno, co je v našich silách pro dodání produktů vysoké kvality a zároveň chránili zdraví našich zaměstnanců.

Perfetti Van Melle má zkušenosti s inovacemi a prokazatelné výsledky v oblasti dodávání vysoce kvalitních výrobků. Takto přesně budeme pokračovat po zbytek této pandemie – i dlouho po ní.

Ceníme si Vaší důvěry, kterou v nás vkládáte, a Vaše pokračující partnerství. Také jsme vděčni za ohromné množství lidí po celém světě, kteří jsou v prvních liniích – vědce, lékaře a ostatní – bojující za zdraví a blaho nás všech.
Prosím, nezapomínejte také, že jsou tu pro Vás Vaši obchodní partneři Perfetti Van Melle, kteří jsou připraveni zodpovědět jakýkoliv Váš dotaz.

Spolu najdeme cestu, jak se vypořádat s aktuální „korona virovou“ situací.

S úctou,

Sameer Suneja
Group CEO and Executive Director
Perfetti Van Melle Holding B.V