PRAVIDLA COOKIES

Soubory cookies jsou automatické postupy pro získávání informací vztahujících se k určitým preferencím uživatele internetu při návštěvě určitého webu, aby mohl být uživatel rozpoznán jako vracející se a díky tomu bylo přizpůsobeno používání a zrychlení navigace.

Typy souborů cookies

Následuje klasifikace cookies na základě jejich charakteristik:

a) V závislosti na společnosti, která je spravuje:

 • Vlastní : jsou odesílány do terminálového počítačového systému z počítače nebo domény spravované editorem, odkud je poskytována služba požadovaná uživatelem.
 • Od třetích stran : tyto jsou odesílány do koncového počítačového systému uživatele z počítačového systému či domény, které nejsou spravovány editorem, ale jinou společností zpracovávající data získaná prostřednictvím souborů cookies.

b) V závislosti na čase zůstávají aktivní:

 • Za relaci : tyto shromažďují a ukládají data, když uživatel otevře webovou stránku.
 • Trvalé : data zůstávají uložena v počítačovém systému a mohou být přístupná pro další zacházení po dobu definovanou osobou zodpovědnou za cookie.

c) V závislosti na účelu:

 • Technický : umožňují uživateli navigaci pomocí webové stránky, platformy nebo aplikace a použití jejich různé existující možnosti či služby, například kontrolu provozu a datové komunikace, identifikaci relace, přístup do sekcí omezeného přístupu, zapamatování prvků pro tvorbu objednávky, zpracování objednávky, registraci aplikace nebo účast na události, používat bezpečnostní prvky během navigace, ukládat obsah pro šíření videa nebo audia nebo sdílet obsah prostřednictvím sociálních sítí.
 • Přizpůsobení : umožňují uživatelům přístup k službám s některými předdefinovanými obecnými charakteristikami v závislosti na určitých kritériích v počítačovém systému uživatele, například jazyku, typu prohlížeče, přes který je služba otevírána, místní nastavení, přes nějž je služba přístupná, atd.
 • Analýza : umožňují sledovat a analyzovat vzorce chování uživatelů webových stránek, s nimiž jsou propojeny (například měřit aktivitu na webových stránkách, nastavovat uživatelské navigační profily na těchto stránkách, aby přinesly zlepšení v závislosti na analýze užívání služeb).
 • Propagace : umožňují správu reklamních ploch v rámci webové stránky na základě kritérií jako je upravený obsah nebo frekvence zobrazování reklam.
 • Behaviorální propagace : umožňují správu reklamních ploch zahrnutých na webové stránce a uchovávání informací týkajících se chování uživatelů, získaných průběžným sledováním navigačních zvyklostí, které pak umožňuje vytvořit specifický profil, na základě něhož bude propagace zobrazována.

Deaktivace souborů cookies

Uživatel může nakonfigurovat prohlížeč tak, aby ve výchozím nastavení přijímal nebo odmítal soubory cookies.

Pokud se uživatel rozhodne odmítnout použití souborů cookies, určité výhody mohou být omezeny.

Postup potřebný k zablokování a odstranění souborů cookies se může lišit od jednoho prohlížeče k druhému, takže změnu můžete kdykoli provést podle pokynů daného internetového prohlížeče, jak je uvedeno níže:

Tyto prohlížeče podléhají aktualizacím nebo změnám, takže nemůžeme zaručit, že se přesně shodují s verzí vašeho webového prohlížeče.

Soubory cookies na webu

Na webu jsou používány následující typy souborů cookies:

- Soubory cookies vlastní a třetích stran (Google Analytics: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html )

- Soubory cookies za relaci a trvalé

- Technické a analytické soubory cookies

Pokračovat v procházení webu bez zamítnutí jeho oprávnění znamená, že souhlasíte s jeho používáním vlastníkem.

Pro další dotazy týkající se používání souborů cookies mohou uživatelé zaslat písemnou žádost e-mailem na adresu: pvmdpo@it.pvmgrp.com.

X

ZPRÁVA OD SAMMERA SUNEJA,
CEO & VÝKONNÉHO ŘEDITELE SKUPINY PVM

V Perfetti Van Melle je pečování o naše lidi základní hodnotou. Je to závazek, který bereme vážně. Během těchto náročných a bezprecedentních časů, pečování o naše zaměstnance, spotřebitele, zákazníky a partnery se stává více důležitým než kdy dříve. Musíme zůstat v kontaktu, i když třeba virtuálně, abychom si navzájem sdělili, jak se nám daří a co všechno děláme pro to, abychom přečkali toto období spjaté s neustále se vyvíjející nákazou korona viru.

Naše globální týmy pracují nepřetržitě, aby zajistily plynulost a doručení produktů všem našim zákazníkům a spotřebitelům, přičemž se vždy plně soustředíme na bezpečnost našich zaměstnanců.
S vývojem této pandemie stále vyhodnocujeme situaci a adaptujeme naše procesy a postupy; zavádíme ještě více striktní směrnice tak, abychom zajistili nepřerušenou bezpečnost našich zaměstnanců a produktů.

S každodenním přílivem nových informací budeme pokračovat s přehodnocováním situace a přizpůsobovat naše protokoly dle nutnosti. Vězte prosím, že jsme plně oddáni následujícímu:

 • Zjišťování nových informací o tom, jak se virus šíří a co všichni můžeme udělat pro to, abychom zpomalili jeho šíření.
 • Spolupráci s lokálními vládami, abychom porozuměli tomu, co se děje na všech našich více než 150 trzích, a abychom porozuměli doporučeným opatřením, které od nás každý z těchto trhů vyžaduje.
 • Využívání rad odborných partnerů jako např. Control Risk (plánování pandemie) a SOS International (lékařské rady).
 • Úzké spolupráci s našimi maloobchodními partnery, dodavateli a prodejci, abychom dělali všechno, co je v našich silách pro dodání produktů vysoké kvality a zároveň chránili zdraví našich zaměstnanců.

Perfetti Van Melle má zkušenosti s inovacemi a prokazatelné výsledky v oblasti dodávání vysoce kvalitních výrobků. Takto přesně budeme pokračovat po zbytek této pandemie – i dlouho po ní.

Ceníme si Vaší důvěry, kterou v nás vkládáte, a Vaše pokračující partnerství. Také jsme vděčni za ohromné množství lidí po celém světě, kteří jsou v prvních liniích – vědce, lékaře a ostatní – bojující za zdraví a blaho nás všech.
Prosím, nezapomínejte také, že jsou tu pro Vás Vaši obchodní partneři Perfetti Van Melle, kteří jsou připraveni zodpovědět jakýkoliv Váš dotaz.

Spolu najdeme cestu, jak se vypořádat s aktuální „korona virovou“ situací.

S úctou,

Sameer Suneja
Group CEO and Executive Director
Perfetti Van Melle Holding B.V