Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., (dále jen PVM) se stará o vaše soukromí a zavazuje se jej chránit. Společnost Perfetti Van Melle může sbírat osobní údaje návštěvníků z www.perfettivanmelle.cz

Tuto webovou stránku provozuje společnost PVM.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují typy informací, které sbíráme, jak je používáme a chráníme.

Tyto zásady vám poradí, co dělat, pokud nechcete, abychom sbírali vaše osobní údaje při návštěvě našich webových stránek, a jak můžete změnit informace, které jste nám již poskytli.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na bannery, sázky na bank a další reklamy nebo propagace výrobků, které můžeme sponzorovat nebo kterých se můžeme účastnit na webových stránkách třetích stran.

Regulátor údajů

Regulátorem údajů takového zpracování je Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o..

Typy zpracovaných osobních údajů

Navigační data

Počítačové systémy a softwarové postupy, které se podílejí na fungování těchto webových stránek, v průběhu svého běžného provozu získávají některé osobní údaje, jejichž přenos se naznačuje v používání protokolů o internetové komunikaci. Tyto informace se nesbírají, aby byly přiřazeny identifikovaným osobám, ale díky procesům a přiřazování k údajům vlastněnými třetími osobami mohou vlastní povahou vést k identifikaci uživatelů. Do této kategorie údajů se zahrnují IP adresy nebo jména uložená v doméně počítačů používaných těmi, kteří navštěvují tyto stránky, adresy v zápisu URI (Uniform Resource Identifier – „jednotný identifikátor zdroje“) požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód zobrazující stav odpovědi serveru (dobrý, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému, struktury a stavů počítače určitého uživatele. Tyto údaje se používají pouze k získání anonymních statistických informací o užívání webových stránek, ke kontrole jejich správného fungování a jsou vymazány ihned po zpracování. Tyto údaje mohou být použity k prošetření zodpovědnosti, pokud dojde k jakýmkoli trestným činům se zpracováním údajům proti této webové stránce.

Osobní údaje

Můžeme sbírat osobní údaje. Osobní údaje jsou informace, podle nichž můžete být identifikováni.

Ty obvykle zahrnují vaše jméno, ulici, název obrazovky, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informace o kreditní kartě. Můžeme sbírat údaje poskytované uživateli pouze s cílem odpovědět na kladené otázky a takové údaje budou zpracovány podle těchto zásad a příslušných zákonů.

Údaje dobrovolně poskytované uživatelem

Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání osobních údajů uživatelem na registračních formulářích, které se nachází na těchto webových stránkách, naznačují následné získání těchto údajů poskytnutých odesílatelem. Tyto údaje budou zpracovány společností PVM za účelem odpovědi na požadovanou službu, a pokud udělíte souhlas, tak i za účelem zasílání informačních a reklamních materiálů e-mailem.

Ochrana dětí

Společnost PVM se zavazuje chránit soukromí dětí. Tento web je navržen tak, aby ho používaly osoby starší 15 let. Pokud je vám více než 15 let ale méně než 18 let, měli byste si pročíst podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů s těmi, kteří mají rodičovskou zodpovědnost, abyste se ujistili, že jim oba rozumíte. Přestože nejsme zodpovědní za určení věku našich uživatelů, můžeme provádět ověřovací kontroly.

Pokud je vám méně než 15 let nezapomeňte, že potřebujete oprávnění/souhlas těch, kteří mají rodičovskou zodpovědnost, s používáním těchto stránek, abyste nás kontaktovali a poslali vaše osobní údaje.

Účel zpracování

Rozhodujete se dobrovolně, jestli nám chcete poskytnout své osobní údaje. V některých případech se osobní údaje vyžadují, aby bylo možné provést určité funkce. Prostřednictvím webových stránek můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů, abyste se mohli registrovat do losování nebo soutěží, dostávat informace nebo maily, vyplňovat ankety nebo poskytnout komentář nebo dotaz. V těchto případech používá PVM vyskakovací okna s informacemi o zpracování osobních údajů a thickbox k získání souhlasu. Prosím, spolehněte se na to, že společnost PVM nebude sbírat žádné osobní údaje, pokud tyto údaje neposkytnete dobrovolně.

Vaše osobní údaje používá PVM k účelům, pro které byly sbírány (např. jako odpověď na dotaz, aby vás přihlásila do soutěže nebo aby vám poslala vzorek). Můžeme je také využít pro zlepšení našich produktů a webových stránek a ke kontaktování ohledně jiných produktů a služeb, které by vás mohly zajímat (včetně těch, které nabízíme společně s dalšími společnostmi). Můžeme je také sdílet s nebo předat dalším společnostem v Perfetti Van Melle Group a třetím stranám, které přímo podporují činnosti PVM a vývoj webových stránek.

Informace, které jste nám poskytli, můžeme doplnit dalšími informacemi, které uchováváme nebo které obdržíme od třetích stran. Děláme to pro marketingové účely, abychom nabídli lepší produkty a služby, které uspokojí Vaše potřeby.

Opatření při zpracování

Je důležité vědět, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně dat. Osobní údaje jsou zpracovávány společností PVM nebo zpracovatelem údajů, který je přímo stanoven společností PVM, a to pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, ke kterým byly tyto údaje sbírány nebo následně zpracovány.

Zvláštní bezpečnostní postupy se zachovávají, aby se zabránilo riziku jejich zničení nebo ztráty, ať už náhodou nebo ne, riziku neoprávněného přístupu k údajům nebo riziku takových zpracování, která jsou buď nezákonná nebo neslučitelná s účely, ke kterým byla data sbírána. V souladu se zákonem přijala společnost PVM, shodně s hlavními mezinárodními normami, další bezpečnostní opatření s cílem minimalizovat rizika týkající se tajnosti, integrity a dostupnosti sbíraných a zpracovávaných osobních údajů.

Sdílení, komunikace a šíření údajů

Údaje, které sbíráme, mohou být předány nebo sděleny dalším společnostem v Perfetti Van Melle Group a třetím osobám, které přímo podporují činnosti PVM a vývoj webových stránek. PVM někdy nechává zpracovat a analyzovat údaje třetími stranami. Kromě uvedených případů nebudou údaje sděleny ani poskytnuty nikomu jinému, ledaže by to bylo v souladu se smluvními a právními povinnostmi nebo k tomu uživatelé dali souhlas.

PVM a její zpracovatelé údajů, tedy třetí strany, budou předávat a zpracovávat vaše osobní údaje tak, že učiní vhodná opatření k zachování ochrany osob.

Práva subjektu s údaji

Společnost PVM informuje uživatele/ku o tom, že má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a k jejich opravě nebo vymazání, nebo k omezení nebo namítání proti zpracování, a také má právo na přenositelnost údajů nebo odvolání daného souhlasu, které pošle písemně Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 2287/9, 148 00 Praha 4 nebo které zašle e-mailem na adresu pvmdpo@it.pvmgrp.com k rukám inspektora ochrany údajů, přičemž musí vždy poskytnout kopii průkazu totožnosti nebo jakéhokoli jiného dokladu, který totožnost dokládá.

Společnost PVM si vyhrazuje právo kdykoli ověřit pravdivost osobních údajů poskytnutých účastníkem stejně jako věk a totožnost vítězů před tím, než začne předávat ceny.

Cookies

Cookies jsou textové soubory umístěné na pevný disk vašeho počítače serverem webových stránek. Perfetti Van Melle používá cookies k tomu, aby byly její stránky snadněji použitelné a aby lépe přizpůsobila tyto stránky a produkty vašim zájmům a potřebám. Cookies mohou být použity i k urychlení vašich budoucích návštěv našich stránek. Například web může rozpoznat, že jste své osobní údaje již poskytli a už o tyto stejné informace podruhé nepožádá.

Cookies můžeme také používat ke sbírání informací o vašem počítači, např. vaši IP adresu (číslo přiřazené vašemu počítači při každém surfování po Internetu), typ internetového prohlížeče nebo operačního systému, který používáte, a můžeme je přidat k vašim osobním údajům. Tímto způsobem zajišťujeme, abyste s našimi webovými stránkami měli nejlepší zkušenosti a aby stránky byly efektivním zdrojem informací.

Pro ukládání těchto cookies používá Perfetti Van Melle vyskakovací okna s informacemi o cookies a thickboxu, aby získala souhlas. Cookies však můžete zablokovat v nastavení vašeho prohlížeče. Odmítnutí cookies na webu, který prohlížíte, může vést k tomu, že se nebudete moci dostat na určitou část webu nebo dostávat personalizované informace při návštěvě tohoto webu.

Změny aktuálních zásad ochrany osobních údajů

Společnost PVM pravidelně kontroluje své zásady ochrany osobních údajů a v případě potřeby je přezkoumává v souladu se změnami zavedenými zákonem, organizací nebo vynucením technologického vývoje. Každá změna uvedených zásad bude zveřejněna na této stránce.